Discuz调用jQuery冲突的解决办法

将jquery.js在common.js之后载入,在调用jQuery的函数前使用一下代码:

1
jQuery.noConflict();

之后便可以使用jQuery()来代替jQuery原来的$()函数,而$()函数则是原来Discuz的$()函数。

例:

1
2
3
4
5
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
jQuery("div p").hide();
</script>